Om MindCards

Här på MindCards kan du lära dig en teknik att komma ihåg ordningen på en blandad kortlek.

Du måste skapa ett personligt konto för att kunna använda denna websida, eftersom du skapar ditt eget personliga system. Skapa konto gratis.

Tekniken som presenteras här baserar sig på så kallade mnemonics, d.v.s. ord som är avsedda att vara enklare att komma ihåg än det de står för. Varje kort associeras med en mnemonic.

När man lägger kort på minnet sätts kortens mnemonics in i en struktur. Strukturen kan exempelvis vara en berättelse som du skapar i din fantasi. En annan kraftfullare struktur som du kan använda kräver viss förberedelse. Strukturen utgörs av en vandring genom en känd miljö, såsom staden du bor i. Denna struktur skapas en gång för alla och används sedan om och om igen. Du associerar sedan dina mnemonics med 52 platser utefter vandringens väg.

När du behärskar tekniken kommer du endast behöva 2-5 minuter för att lägga en blandad kortlek på minnet. Det är mycket enklare än du tror!

Lär dig tekniken genom att skapa mnemonics, lär in mnemonics, minns 52 kort och till slut kom ihåg korten.